×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING


เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2561 รอบที่ 4 ระบบ Admission ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

ขอเชิญบุคลากร MUAM ร่วมต้อนรับและรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)
   
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
   

  

new

     รับการตรวจประเมินส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
     เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2561 
 
 
 
 
     นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เสนอผลงานวิจัยแบบ Poste
     ในงานประชุมวิชาการและสรุปผลการตรวจราชการสู่ความเป็นเลิศของเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 10 
 
 
 
 

     งานประชุมการขับเคลื่อนโครงการจัดทำแปลงรวบรวมสมุนไพรท้องถิ่นอำนาจเจริญ
     และพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือ (MOU) 
 
 
 
 
     งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
 
 
 
 
     พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
     เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
 
 
 
 
     ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ร่วมกันกำหนดทิศทางขององค์กร ตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
     และเตรียมจัดทำแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
     กีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากร “MUAM Sport Day” ครั้งที่ 1
     ณ สนามกีฬาชั่วคราว บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 
 
 
 
 
 
     พิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560
     ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
     โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล
     ร่วมประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรประดิษฐานยอดพระเมรุมาศจำลอง 
 
 
 
 
     พิธีต้อนรับ นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญู
     โดยมีพี่น้องชาวสาธารณสุขและชาวมหิดลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
 
 
 
 
 
 
 

new_studentข่าวการศึกษา new


    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบ 3 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 

    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ 20 จังหวัดอีสาน ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้วย Portfolio
    หลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาด้วย Portfolio
    หลักสูตร วท.บ.( เกษตรศาสตร์) รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
    หลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม ( รอบที่ 1/1 ) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
    หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ( รอบที่ 1/1 ) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์
    หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ( รอบที่ 1/1 ) ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

Today 104

Month 2295

All 124980

Quick Links


            ระบบลา/จองห้อง/จองรถ online
edu calendar    governance    governance    governance

 

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher